Framkvæmdalán einstaklinga

90 daga vaxtalaust framkvæmdalán fyrir þig. Vörukaup eru færð í viðskiptareikning og er úttektartímabilið 90 dagar frá því umsókn um framkvæmdalánið er samþykkt. Uppsöfnuð viðskiptaskuld 90 daga tímabilsins er með gjalddaga í lok úttektartímabilsins eða 90 dögum frá samþykki umsóknar. Eindagi greiðslu er 5 dögum síðar eða á 95 degi eftir samþykki umsóknar.

Skilyrði um mánaðarreikning

Skilyrði fyrir því að reikningsumsókn sé samþykkt er að viðkomandi eða ábyrgðarmaður sé fasteignareigandi og ekki á skrá hjá Creditinfo Ísland. Fyrirtæki þurfa að koma með ábyrgðarmann sem er fasteignareigandi og ekki á skrá hjá Creditinfo Ísland. Við hærri fjárhæðir eða fjármögnun fram að láni frá banka förum við fram á annarskonar tryggingar. Viðskiptareikningar veita upplýsingar um það, hafið endilega samband í síma 525-3274 eða sendið póst á innheimta@husa.is

Staðgreiðslureikningar

Þegar þú hefur sótt um staðgreiðsluviðskipti getur þú stofnað aðgang að þjónustuvef Húsasmiðjunnar. Þar getur þú skoða og prentað út vörukaup og sölunótur. Einnig getur þú skráð verk, haft umsýslu með úttektaraðilum og notendum.

Mánaðarreikningar

Öll vörukaup eru færð í reikning og er hvert úttektartímabil almanaksmánuðurinn. Uppsöfnuð viðskiptaskuld hvers almanaksmánaðar er með gjalddaga 1. dag næsta mánaðar og er eindagi 14. þess sama mánaðar. Ekki er tekið við umsóknum á skrifstofu.

Þjónustufulltrúar

Athugið að öll samtöl við viðskiptareikninga eru hljóðrituð Fyrir viðskiptayfyrlit og/eða afrit af reikningum bendum við á þjónustuvef Húsasmiðjunnar.

Halldóra

Deildarstjóri

Viðskiptareikninga

Ásthildur

Þjónustufulltrúi

Viðskiptareikningar

Fagmannaklúbburinn

Húsasmiðjan býður öllum fagmönnum landsins að gerast meðlimir í Fagmannaklúbbi Húsasmiðjunnar og fá þannig betri kjör og njóta magnkaupa.

Hærri fjárhæðir/fjármögnun!

Við hærri fjárhæðir eða fjármögnun fram að láni frá banka förum við fram á annarskonar tryggingar.

Viðskiptareikningar veita upplýsingar um það, hafið endilega samband í síma 525-3274 eða sendið póst á innheimta@husa.is

Afgreiðslutími viðskiptareikninga

Símaafgreiðsla viðskiptareikninga er alla virka daga frá 9:00 til 15:00, en lokað er um helgar. Viðskiptareikningar taka við rafrænum umsóknum um reikningsviðskipti en ef þú ert ekki með rafræn skilríki þá er hægt að fylla út umsókn í næstu verslun.