Framkvæmdalán einstaklinga

90 daga vaxtalaust fyrir þig.

Vörukaup eru færð í viðskiptareikning og er úttektartímabilið 90 dagar frá því umsókn um framkvæmdalánið er samþykkt.

Uppsöfnuð viðskiptaskuld 90 daga tímabilsins er með gjalddaga í lok úttektartímabilsins eða 90 dögum frá samþykki umsóknar.

Eindagi greiðslu er 5 dögum síðar eða á 95 degi eftir samþykki umsóknar.

Umsókn um framkvæmdarlán

Framkvæmdalán einstaklinga

  • Vaxtalaust í 90 daga. 
  • Eindagi greiðslu er 5 dögum síðar eða á 95 degi.
  • Þú greiðir enga vexti.